۰۱۳۳۴۴۶۰۰۰۰

فروش زمین ۲ هکتاری – انزلی حسن رود

محدوده:
متراژ: ۲۰۰۰۰
کاربری ملک:
مالکیت:
اتاق خواب:
پارکینگ: ندارد
بهای ملک: ۵۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بهای هر متر: ۲.۸۰۰.۰۰۰

فروش زمین ۱.۵ هکتاری شالیزار – جعفر آباد

محدوده:
متراژ: ۱۵۰۰۰
کاربری ملک:
مالکیت:
اتاق خواب:
پارکینگ: ندارد
بهای ملک: ۳.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰
بهای هر متر: ۲۵۰.۰۰۰